Ορθοδοντικό Ιατρείο Χαλάνδρι:

📍 Λεωφόρος Πεντέλης 140,  Τ.Κ. 152 34

Ορθοδοντικό Ιατρείο Κορωπί:

📍 Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 161