Η Παιδοδοντία σχετίζεται με την παρακολούθηση και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των δοντιών των μικρών παιδιών. Το ιατρείο μας Great Smile συνεργάζεται με εξειδικευμένο παιδοδοντίατρο, υπεύθυνο για την οδοντιατρική θεραπεία των μικρών ασθενών και των εφήβων μας. Πιο συγκεκριμένα, οι οδοντιατρικές θεραπείες που γίνονται στο ιατρείο μας και συμπεριλαμβάνονται στην Παιδοδοντία είναι:

  • Καθαρισμός και φθορίωση σε εξαμηνιαία βάση.
  • Προληπτικές καλύψεις οπών και σχισμών (sealants) που τοποθετούνται στη μασητική επιφάνεια των πρώτων μόνιμων γομφίων (ή αλλιώς εξαριτών, γιατί ανατέλλουν στην ηλικία των 6 ετών), καθιστώντας τα απρόσβλητα από τερηδόνα. Απαραίτητη προϋπόθεση ο περιοδικός έλεγχος της ακεραιοτήτας τους, που συνήθως συνδυάζεται με τον καθαρισμό των δοντιών.
  • Εμφράξεις (λευκά σφραγίσματα) σε παιδικά και μόνιμα δόντια.
  • Πολφοτομές σε παιδικά δόντια. Πρόκειται για την απονεύρωση των πολύ χαλασμένων παιδικών δοντιών που θα αργήσουν να αντικατασταθούν από τα μόνιμα. Στα πολφοτομημένα δόντια τοποθετείται μεταλλική στεφάνη για αύξηση της αντοχής τους.
  • Εξαγωγές νεογιλών δοντιών, είτε λόγων πολύ μεγάλη βλάβης, είτε κατόπιν ορθοδοντικής παραπομπής.