Με την λεύκανση δοντιών το αποτέλεσμα της ορθοδοντικής θεραπείας συμπληρώνεται και αναδεικνύεται. Αυτή η διαδικασία διενεργείται, σε ασθενείς ηλικίας άνω των 18 ετών. Το πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται στο ιατρείο μας Great Smile – το οποίο και παγκοσμίως θεωρείται το πιο αποτελεσματικό – συνίσταται στη συνδυαστική χρήση της λάμπας και των ειδικών ναρθήκων λεύκανσης. Πιο συγκεκριμένα, στην πρώτη συνεδρία – και μετά από πρόσφατο καθαρισμό των δοντιών του ασθενούς – γίνεται ο προσδιορισμός του αρχικού χρώματος με τη βοήθεια ειδικού χρωματολογίου. Έπειτα διεξάγεται και η λήψη των οδοντικών αποτυπωμάτων για την εργαστηριακή κατασκευή των ειδικών ναρθήκων λεύκανσης. Στη δεύτερη συνεδρία, πραγματοποιούνται στο ιατρείο τρεις κύκλοι λεύκανσης των 15 λεπτών ο καθένας,  με τη χρήση ειδικής συσκευής που απελευθερώνει φωτεινή ενέργεια και επιταχύνει τη δράση του λευκαντικού παράγοντα (gel).

Μετά από αυτή τη συνεδρία, ο ασθενής έχει αποκτήσει το επιθυμητό χρώμα στα δόντια του, το οποίο όμως για να σταθεροποιηθεί, απαιτεί τη χρήση από μέρους του των ναρθήκων λεύκανσης στο σπίτι. Αυτή η θεραπεία έχει διάρκεια 10 – 15 ημέρες από 2 ώρες την ημέρα. Η λεύκανση δοντιών είναι μια διαδικασία που δε βλάπτει καθόλου τα δόντια και δίνει στον ορθοδοντικό ασθενή τη δυνατότητα να πετύχει ένα απόλυτα φυσικό και τέλειο αισθητικά χαμόγελο, αναδεικνύοντας το αποτέλεσμα της ορθοδοντικής!