Η Ορθοδοντική θεραπεία για παιδιά απευθύνεται στις ηλικίες 6-8 ετών. Σύμφωνα με την Αμερικανική Ομοσπονδία Ορθοδοντικών, η πρώτη επίσκεψη του παιδιού στον ορθοδοντικό θα πρέπει να γίνει στην ηλικία των 7 ετών με μια πανοραμική ακτινογραφία. Σ’αυτή την επίσκεψη ο ειδικός ορθοδοντικός θα εκτιμήσει αν υπάρχει συγκλεισιακή ανωμαλία , τη φύση αυτής (οδοντικής η σκελετικής αιτιολογίας) καθώς και την αναγκαιότητα ή μη μιας πρώτης φάσης ορθοδοντικής θεραπείας (Phase I ).

Συνήθως, στην ηλικία αυτή αντιμετωπίζονται σκελετικές ανωμαλίες (π.χ προγναθισμός της κάτω γνάθου, σταυροειδής σύγκλειση) και παραλειτουργικές έξεις)(π.χ θηλασμός δακτύλου).Η έγκαιρη αυτή ορθοδοντική παρέμβαση επιλύει εύκολα και γρήγορα σκελετικά προβλήματα (αναφέρονται στα μεγέθη και τη σχέση των δύο γνάθων) που στην εφηβική ηλικία θα αντιμετωπίζονταν με τελείως διαφορετικό και πιο δύσκολο τρόπο. Επιπλέον δημιουργεί χώρο στα δύο οδοντικά τόξα , ώστε να διευκολυνθεί η ανατολή των μονίμων δοντιών .

Στη φάση Ι της ορθοδοντικής θεραπείας χρησιμοποιούνται κινητοί μηχανισμοί (π.χ. μασελάκια, εξωστοματικά τόξα), ακίνητοι μηχανισμοί (π.χ. μηχάνημα ταχείας διάνοιξης της υπερώας) και σπανιότερα σιδεράκια. Η ορθοδοντική θεραπεία για παιδιά έχει συνήθως την διάρκεια ενός έτους.

Ενδεικτικά σημάδια για έγκαιρη ορθοδοντική αξιολόγηση και ενδεχόμενη έναρξη μιας πρώτης φάσης ορθοδοντικής θεραπείας είναι τα ακόλουθα:

  • Πρώιμη απώλεια των νεογιλών δοντιών, συνήθως πριν από την ηλικία των 5 ετών.
  • Η αναπνοή από το στόμα ή και το ροχαλητό.
  • Προεξέχοντα (“πεταχτά”) άνω πρόσθια δόντια.
  • Δυσκολία στη μάσηση, στην άρθρωση και στην ομιλία
  • Εάν η κάτω γνάθος παρεκκλίνει κατά τη διάνοιξη ή σύγκλειση του στόματος.
  • Η παρατεταμένη εκμύζηση του δακτύλου πέραν της ηλικίας των 3 ετών

Τα οφέλη που προκύπτουν από την πρόωρη και έγκαιρη ορθοδοντική θεραπεία είναι πολλαπλά. Η έγκαιρη παρέμβαση συνήθως σημαίνει ότι η μετέπειτα ορθοδοντική θεραπεία θα είναι πιο απλή και θα ολοκληρωθεί σε μικρότερο χρονικό διάστημα, κάτι που μπορεί επίσης να είναι οικονομικά επωφελές μακροπρόθεσμα.

Invisalign First

Ορθοδοντική θεραπεία για παιδιά

Τα τελευταία χρόνια η πρώτη αυτή φάση της ορθοδοντικής θεραπείας μπορεί να γίνει εναλλακτικά και με τη μέθοδο των διαφανών ναρθήκων Invisalign. Αυτή αποτελείεται από ένα πακέτο ειδικά σχεδιασμένο από την Align Technology για τους μικρούς αυτούς ασθενείς των πρώτων τάξεων του δημοτικού, το Invisalign first.

Η διαδικασία έναρξης της θεραπείας είναι όμοια με κάθε ασθενή Invisalign. Αποσκοπεί στη διεύρυνση των οδοντικών τόξων και στη δημιουργία χώρου για τα μόνιμα δόντια που πρόκειται να βγουν. Επιλύει επίσης προβλήματα συνωστισμού και προεξεχόντων δοντιών. Με τη χρήση των ναρθήκων, δεν υπάρχει ο κίνδυνος τραυματισμού ή πληγών όπως στα σιδεράκια, ενώ ο κίνδυνος ξεκολλημένων μηχανισμών καταργείται.

Επιπλέον, μειώνεται σημαντικά ο κίνδυνος εμφάνισης τερηδόνας και ουλίτιδας από την πλημμελή στοματική υγιεινή των παιδιών αυτής της ηλικίας. Αυτοί οι διαφανείς νάρθηκες είναι πολύ εύκολοι στη χρήση τους, καθώς μπορούν να αφαιρεθούν κατά την διάρκεια του φαγητού και του βουρτσίσματος, ενώ δεν επηρεάζουν ούτε στο ελάχιστο την ομιλία και την άρθρωση. Η χρήση τους θα πρέπει να διαρκεί 20-22 ώρες την ημέρα για να είναι αποτελεσματικοί.