Εξωστοματικό Τόξο

Το εξωστοματικό τόξο αποτελεί μια ορθοδοντική συσκευή που χρησιμοποιείται για τη διόρθωση σκελετικών προβλημάτων σε μικρά παιδιά, αλλά κυρίως στην προεφηβική και εφηβική ηλικία. Στην περίπτωση δηλαδή που η ορθοδοντικός επιδιώκει την καθοδήγηση, διέγερση ή και αναστολή της αύξησης των γνάθων, τα λειτουργικά – εξωστοματικά μηχανήματα αποτελούν την καλύτερη λύση.