Ως εναλλακτική λύση στους αόρατους νάρθηκες Invisalign, το ιατρείο μας χρησιμοποιεί τους Clear aligners, σύμφωνα με τις κλινικές ενδείξεις. Αυτοί οι ευθυγραμμιστές είναι διαφανείς και μοιάζουν με τους Invisalign, αλλά διαφέρουν στον τρόπο κατασκευής τους. Σε αυτή την τεχνική λαμβάνονται περισσότερες από μία εντυπώσεις, μία κάθε μήνα. Τα αποτυπώματα αποστέλλονται σε εξειδικευμένο ορθοδοντικό εργαστήριο στην Αθήνα, το F.N orthodontics, όπου είναι πιστοποιημένο για την τεχνική αυτή. Το λογισμικό της εταιρείας χρησιμοποιεί αυτές τις εντυπώσεις για να δημιουργήσει μια ρύθμιση, η οποία διαρκεί περίπου πέντε ημέρες. Το set-up αποτελείται από τρεις ευθυγραμμιστές βαθμιαίας σκληρότητας, μαλακό, μεσαίο και σκληρό. Οι τρεις ευθυγραμμιστές θα εφαρμοστούν και στις δύο γνάθους. Ο ασθενής θα πρέπει να χρησιμοποιεί τους ευθυγραμμιστές 20-22 ώρες την ημέρα για διάστημα δέκα ημερών. Πιο πρόσφατα, χάρη στη μηχανογράφηση, ο ορθοδοντικός μπορεί να πάρει στην αρχή της θεραπείας μόνο ένα αποτύπωμα, αντί για πολλαπλές μηνιαίες αποτυπώσεις, από τις οποίες μπορούν να κατασκευαστούν όλα τα απαραίτητα Clear Aligners για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.