Τα γλωσσικά άγκιστρα είναι σιδεράκια κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι. Τα συγκεκριμένα γλωσσικά άγκιστρα δεν είναι εξατομικευμένα, με αποτέλεσμα να ενδείκνυνται κυρίως για περιορισμένης έκτασης θεραπείες, όπως η αισθητική βελτίωση του χαμόγελου. Πρόκειται για ελαφρές, μικρές υποτροπές προηγούμενης ορθοδοντικής θεραπείας στην πρόσθια περιοχή των οδοντικών τόξων (οι λεγόμενες “κοινωνικές” θεραπείες των έξι προσθίων δοντιών), μικρής χρονικής διάρκειας (4-6 μηνών). Εναλλακτικά της γλωσσικής ορθοδοντικής θεραπείας με σιδεράκια incognito είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν τα γλωσσικά εξατομικευμένα αυτόδετα άγκριστρα ALIAS.