Τα παιδικά δόντια, τα οποία είναι και τα πρώτα δόντια του ανθρώπου, αρχίζουν να εμφανίζονται στο στόμα του παιδιού τον έβδομο μήνα μετά τη γέννησή του. Αυτά, διατηρούνται στη στοματική κοιλότητα μέχρι την ηλικία των 6 -7 ετών, τότε που αρχίζει η σταδιακή απόπτωση και η αντικατάστασή τους με τα μόνιμα. Τα παιδικά δόντια είναι σημαντικά, διότι βοηθούν τα παιδιά να μασήσουν φυσιολογικά, να μιλήσουν με σαφήνεια και να καθοδηγούν τα μόνιμα δόντια στη διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσουν μέχρι να ανατείλουν.

Η παρατεταμένη παραμονή ενός νεογιλού δοντιού, πιθανόν να προκαλέσει την παρεμπόδιση της ανατολής κάποιου μόνιμου δοντιού, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ορθοδοντικά προβλήματα. Οι λόγοι για τους οποίους ένα παιδικό δόντι παραμένει στη στοματική κοιλότητα είναι όταν:

  • Δεν υπάρχει το διάδοχο μόνιμο δόντι, οπότε ο οργανισμός διατηρεί το παιδικό σκόπιμα.
  • Δεν έχει απορροφηθεί η ρίζα του νεογιλού δοντιού, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να πέσει για να έρθει στην επιφάνεια το διάδοχο δόντι.
  • Το μόνιμο δόντι είναι υπό γωνία μέσα στο κόκαλο και έτσι δεν μπορεί να ασκήσει τη σωστή πίεση στα υπερκείμενα παιδικά δόντια, ούτως ώστε να ξεκινήσει η απορρόφηση της ρίζας τους.

Αν λοιπόν ένα νεογιλό δόντι παραμείνει:

  • Μπορεί να προκαλέσει τον εγκλεισμό του αντίστοιχου μόνιμου δοντιού.
  • Δεν μπορεί αφήσει το διάδοχο δόντι να ανατείλει, λόγω της ανεπάρκειας χώρου και μπορεί και να αναγκαστεί να κατέβει στραβά.
  • Να βγει πίσω από το νεογιλό δόντι, διότι το μόνιμο αναζητάει εναλλακτικό τρόπο εμφάνισης και χώρο.
  • Στις δυο τελευταίες περιπτώσεις μπορεί να αφαιρεθεί το νεογιλό δόντι και να τοποθετηθούν ακίνητα ή κινητά ορθοδοντικά μηχανήματα, για να σπρώξουν το μόνιμο δόντι στη θέση του. Προσοχή λοιπόν στα νεογιλά δόντια που παραμένουν στη στοματική κοιλότητα!

Tip: Με μια απλή ακτινογραφία ο/η ορθοδοντικός, εξετάζει τη ρίζα του νεογιλού δοντιού και έτσι μπορεί να διαγνώσει εάν υπάρχει πραγματικά πρόβλημα ή εάν το παιδί απλά αναπτύσσεται αργά.

Το ακτινογραφικό κριτήριο με το οποίο αποφασίζεται η εξαγωγή του παιδικού δοντιού, είναι η απορρόφηση της ρίζας του και η διάπλαση του ανατέλλοντος μόνιμου δοντιού τουλάχιστον κατά το μισό, και φυσικά όχι η κινητικότητά του! Στην ορθοδοντική κλινική Great Smile παρέχουμε υπηρεσίες Παιδοδοντίας για την στοματική φροντίδα των μικρών ασθενών και παρέχουμε στους γονείς όλες τις πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζουν!