Πολύ συχνά οι μελλοντικοί ορθοδοντικοί ασθενείς, όταν προγραμματίζουν την πρώτη διαγνωστική συνεδρία ορθοδοντικής εξέτασης, ενημερώνονται από τον ορθοδοντικό της επιλογής τους ότι για το πρώτο αυτό ραντεβού θα χρειαστούν δύο ακτινογραφίες, μια πανοραμική και μια πλάγια κεφαλομετρική. Αυτές είναι οι λεγόμενες απεικονιστικές εξετάσεις της ορθοδοντικής πριν από την εφαρμογή κάποιας θεραπείας.

Η πανοραμική ακτινογραφία των δοντιών είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ορθοδοντικής θεραπείας. Με τη χρήση της, ο ορθοδοντικός:

  • Αξιολογεί τη θέση των νεογιλών και των μονίμων δοντιών.
  • Διαπιστώνει την ύπαρξη μεσοδόντων, υπεραρίθμων ,εγκλείστων ή συγγενώς ελλειπόντων δοντιών.
  • Μελετά την κροταφογναθική άρθρωση για την ύπαρξη τυχόν ανατομικών παραλλαγών που ενδεχομένως να οδηγήσουν σε δυσλειτουργία της.
  • Προσδιορίζει την οδοντική ηλικία των μικρών παιδιών που βρίσκονται στη μικτή οδοντοφυία.
  • Αναγνωρίζει την ύπαρξη περιοδοντικών νόσων (περιοδοντική νόσος ούλων) καθώς και νόσων των σκληρών οδοντικών ιστών (τερηδόνα).
Η κεφαλομετρική ακτινογραφία είναι μία ακτινογραφία η οποία ιχνηλατείται από τον ορθοδοντικό, προκειμένου να μετρηθούν γωνίες, επίπεδα, το μέγεθος της άνω και κάτω γνάθου, καθώς και η μεταξύ τους σχέση. Δίνει σημαντικές πληροφορίες στον ορθοδοντικό σε περιπτώσεις που οι ορθοδοντικοί ασθενείς εμφανίζουν εκτός από οδοντικά προβλήματα (π,χ συνωστισμός δοντιών) και σκελετικά προβλήματα (π.χ προγναθισμός κάτω γνάθου), βοηθώντας τον να καταλήξει στα εναλλακτικά σχέδια θεραπείας και στους ορθοδοντικούς  μηχανισμούς που θα χρησιμοποιήσει για την επίλυση τους.

Τα τελευταία χρόνια ένα σπουδαίο διαγνωστικό εργαλείο, χωρίς τους εγγενείς περιορισμούς της δυσδιάστατης απεικόνισης (μεγέθυνσή, παραμόρφωση, αλληλεπίθεση των ανατομικών δομών), χρησιμοποιείται  ευρύτατα στην αξιολόγηση του ορθοδοντικού ασθενούς. Η υπολογιστική τομογραφία κωνικής δέσμης γνωστή και ως Dental Scan ή CBCT, παρέχει στον ιατρό μία τρισδιάστατη απεικόνιση της περιοχής, τη στιγμή που στην πανοραμική ακτινογραφία  η απεικόνιση της προ εξέταση περιοχής είναι δυσδιάστατη. Η τεχνική είναι σχεδιασμένη για την απεικόνιση μόνο των σκληρών ιστών του σπλαχνικού κρανίου.

Οι σύγχρονοι τομογράφοι μπορούν να κάνουν τη λήψη με τους ασθενείς σε όρθια, καθιστή ή ύπτια θέση. Τα πεδία απεικόνισης ταξινομουνται σε τρεις συνήθως κατηγορίες, μικρό, μεσαίο και μεγάλο μέγεθος το οποίο σχετίζεται ευθέως με την απορροφούμενη δόση από τον ασθενή. Στην ορθοδοντική, η CBCT διευκολύνει σε πολύ μεγάλο βαθμό την εντόπιση των εγκλείστων δοντιών των ριζών τους και της σχέσης τους με τα παρακείμενα δόντια και τις ανατομικές τους δομές. Στις περιπτώσεις που απαιτείται η χειρουργική εξαγωγή των τρίτων γομφίων της κάτω γνάθου, η CBCT προσδιορίζει με ακρίβεια τη σχέση των ακροριζίων τους με το κάτω φατνιακό νεύρο.

Συνοψίζοντας, οι απεικονιστικές εξετάσεις της ορθοδοντικής μπορούν να οδηγήσουν σε μια σωστή διάγνωση και να συντελέσουν στην κατάλληλη επιλογή θεραπεύτικου σχεδίου, πάντοτε βέβαια σε συνδυασμό με την κλινική συνεκτίμηση. Στην ορθοδοντική κλινική Great Smile παρέχονται λύσεις σε όλα τα ορθοδοντικά προβλήματα, σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε ασθενούς ξεχωριστά!