Στην ορθοδοντική, προκειμένου να μετακινηθεί ένα δόντι χρησιμοποιούνται άλλα δόντια στην ίδια ή στην απέναντι γνάθο. Για την ελαχιστοποίηση της οποιασδήποτε μετακίνησης των στηριγμάτων αυτών χρησιμοποιούνται διάφορα μηχανήματα, όπως το εξωστοματικό.

Παρόλα αυτά τα συγκεκριμένα στηρίγματα πολλές φορές παρουσιάζουν ανεπιθύμητη μετακίνηση έχοντας μάλιστα μερικές φορές δραματικές επιπτώσεις στην ορθοδοντική θεραπεία. Η εναλλακτική λύση για τη μεγιστοποίηση της στήριξης αποτελούν τα ορθοδοντικά εμφυτεύματα.

Τα ορθοδοντικά εμφυτεύματα ή μικροεμφυτεύματα ή προσωρινά μικροεμφυτεύματα (TADs:Temporary Anchorage Devices) είναι μικροσκοπικές βίδες μήκους μερικών χιλιοστών, κατασκευασμένες από κράμα τιτανίου που αποτρέπει την οστεοενσωμάτωσή τους, η οποία είναι στη δεδομένη περίπτωση ανεπιθύμητη.

Η τοποθέτησή τους στοχεύει στη μεγιστοποίηση της στήριξης κατά την ορθοδοντική μετακίνηση στη διάρκεια μιας ορθοδοντικής θεραπείας. Ανάλογα με το σκοπό που επιτελούν το μέγεθός τους διαφέρει σε μήκος, στην κεφαλή τους, στη διατομή τους ακόμα δε και στη φορά που βιδώνουν.

Τοποθετούνται σε κατάλληλα σημεία της στοματικής κοιλότητας συνήθως στις γνάθους, ανάμεσα στις ρίζες των δοντιών αλλά και στην πλευρά του χείλους ή και στην πλευρά της υπερώας. Δεν είναι ορατά, ενώ ο ασθενής δεν αισθάνεται καμία δυσφορία, εκτός της κεφαλής του μικροεμφυτεύματος που προεξέχει των ούλων.

Η διαδικασία τοποθέτησής τους είναι απλή, διαρκεί συνολικά ελάχιστα λεπτά και πραγματοποιείται με τοπική αναισθησία, χωρίς να δημιουργεί εκτεταμένο χειρουργικό τραύμα ή ράμματα.

Κατόπιν, ο γιατρός στηρίζει πάνω στα προσωρινά εμφυτεύματα τις ορθοδοντικές δυνάμεις για να ισιώσουν τα δόντια χρησιμοποιώντας ένα στήριγμα-άγκιστρο (με ελαστικό ελατήριο ή αλυσίδα), έτσι ώστε να μετακινηθούν τα δόντια προς την επιθυμητή κατεύθυνση.

Σε αντίθεση με τα εμφυτεύματα για την αναπλήρωση των δοντιών που μένουν εκεί για πάντα τα μίνι-εμφυτεύματα αφαιρούνται στο τέλος της ορθοδοντικής θεραπείας εύκολα και ανώδυνα, χωρίς (συνήθως) τοπική αναισθησία, ενώ η επούλωση είναι άμεση.

Η χρήση των προσωρινών εμφυτευμάτων έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια στο χώρο της ορθοδοντικής αποτελώντας παράλληλα μία σύγχρονη τεχνική για την επίτευξη απόλυτα ελεγχόμενων ορθοδοντικών μετακινήσεων.

Σε αρκετές περιπτώσεις πλέον δεν είναι απαραίτητη η εφαρμογή άλλων μεθόδων όπως;

  • η τοποθέτηση εξωστοματικού ορθοδοντικού μηχανήματος
  • η ορθογναθική χειρουργική επέμβαση
  • η διευθέτηση ή αφαίρεση υγιών δοντιών.

Τέλος,τα μικροεμφυτεύματα είναι ιδιαίτερα δημοφιλή στις θεραπείες των ενηλίκων στη ‘γλωσσική ορθοδοντική’, ενώ η εφαρμογή τους θα αυξηθεί ραγδαία στο μέλλον σε ένα ευρύτερο φάσμα ορθοδοντικών πρακτικών συντελώντας στην περαιτέρω εξέλιξη της Ορθοδοντικής Ειδικότητας!